Horse-drawn rides at Cedar Circle Farm’s annual pumpkin festival

Horse drawn rides at Cedar Circle Farms annual pumpkin festival in E Thetford VT